Select Your Region
Wereldwijd

Advancing Inclusive Research ®

Voor Roche staat het verbeteren van gezondheidsresultaten voor alle patiënten centraal in onze missie. We zetten ons in om marktleider te zijn in het leveren van verbeterde gezondheidsresultaten voor iedereen.

De wereld om ons heen wordt steeds diverser. Daarom is het nu tijd om te zorgen voor meer inclusie van patiënten van alle etnische achtergronden in onderzoeken en klinische ontwikkeling. Zo kunnen gezondheidsresultaten voor alle patiënten over de hele wereld worden geoptimaliseerd.

Uitkomsten van ziekten en reacties op geneesmiddelen kunnen per populatie verschillen. Daarom moet er bij onderzoek ook worden gekeken naar patiënten die qua ras, etnische achtergrond en geslacht representatief zijn voor degenen die de ziekte ervaren. Roche zet zich in voor het wegnemen van belemmeringen voor deelname aan klinisch onderzoek, het diverser maken van genetische gegevens voor wetenschappelijke ontdekkingen en het toegankelijker maken van innovatieve diagnostische en therapeutische oplossingen door inclusief onderzoek te bevorderen.

We bouwen betrouwbare samenwerkingen op met patiënten, leveranciers en andere partners in het hele ecosysteem van de gezondheidszorg. Zo kunnen we wetenschappelijke vooruitgang, nieuwe technologieën en real-world data samenvoegen om wetenschappelijke innovatie te stimuleren en nieuwe standaarden te creëren voor inclusief onderzoek.

Omdat we streven naar het bieden van meer voordeel voor de patiënt, pakken we ongelijkheden in de gezondheidszorg aan om steeds meer oplossingen voor gepersonaliseerde zorg voor alle patiënten te leveren.

Over Klinisch Onderzoek

Wat is een klinisch onderzoek? Waarom zou ik overwegen deel te nemen aan een klinisch onderzoek? En waarom voert Roche klinisch onderzoek uit?

Ontdek het nu