Een medisch-wetenschappelijk onderzoek, om de veiligheid te beoordelen van NLRP3i (remmer van een eiwit dat NLRP3 heet) en de invloed die het heeft op het lichaam en de hersenen van mensen met de ziekte van Parkinson in een vroeg stadium.

Een adaptief, multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 1b-onderzoek met twee verschillende groepen naar de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van NLRP3i bij deelnemers met vroege idiopathische ziekte van Parkinson

 • Ziekte van Parkinson (PD)
Status onderzoek:

Bezig met werving

Dit onderzoek loopt in
Steden
 • Amsterdam
 • Nijmegen
 • Zwolle
Onderzoek-ID:

BP43176

   Onderzoekslocaties zoeken

   Results Disclaimer

   Samenvatting Onderzoek

   Een fase 1b, adaptief, multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, parallel opgezet onderzoek om de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van RO7486967 te onderzoeken bij deelnemers met vroege idiopathische ziekte van Parkinson

   Hoffmann - La Roche Sponsor
   1b Phase
   BP43176 Trial Identifier
   Beide Geslacht
   50 - 85 jaar Leeftijd
   Geen Gezonde vrijwilligers

    

   1. Hoe werkt dit medisch-wetenschappelijke onderzoek?

    

   Voor dit medisch-wetenschappelijke onderzoek worden mensen gezocht die de ziekte van Parkinson hebben. 

    

   Het doel van dit medisch-wetenschappelijke onderzoek is het testen van de veiligheid van een NLRP3-remmer en te begrijpen welke invloed het heeft op het lichaam en de hersenen. Daarnaast worden veranderingen van de ontsteking in de hersenen vergeleken na het gebruik van de NLRP3-remmer of een placebo. Een placebo is een stof die er hetzelfde uitziet als het onderzoeksmiddel dat wordt getest, maar die geen werkzame bestanddelen bevat.    

   2. Hoe kan ik meedoen aan dit medisch-wetenschappelijke onderzoek?

    

   U kunt meedoen met dit onderzoek als

   • de ziekte van Parkinson minimaal drie maanden en niet langer dan drie jaar geleden bij u is vastgesteld; 

   • u nooit bent begonnen met een behandeling om de symptomen van de ziekte van Parkinson onder controle te krijgen; OF

   als u al minimaal drie maanden levodopa heeft gebruikt bij de start van het onderzoek.

   • Vrouwen kunnen alleen meedoen als ze de overgang hebben doorgemaakt (d.w.z. de periode in het leven van een vrouw wanneer ze  onvruchtbaar wordt en waarin ze gedurende minstens 12 maanden niet heeft gemenstrueerd).

    

   Mensen die meedoen aan dit onderzoek mogen bepaalde medicijnen niet gebruiken. Zolang ze meedoen aan dit medisch-wetenschappelijke onderzoek mogen ze ook niets veranderen aan de medicijnen die hun arts ze heeft voorgeschreven voor de ziekte van Parkinson. De deelnemers moeten er ook mee instemmen dat ze het gebruik van tabaks- en alcoholproducten tijdens het onderzoek tot een minimum beperken.

    

   Mensen kunnen mogelijk niet meedoen aan dit onderzoek als ze een hersenoperatie hebben gehad in verband met de ziekte van Parkinson (waaronder diepe hersenstimulatie [DBS]), bepaalde andere ziektes hebben of tijdens dit onderzoek bepaalde medicijnen gebruiken. De leden van het onderzoeksteam vertellen mensen die geïnteresseerd zijn in deelname aan het medisch-wetenschappelijke onderzoek over deze medicijnen.

    

    

   3. Welke behandeling krijg ik als ik meedoe aan dit medisch-wetenschappelijke onderzoek? 

    

   Dit is een ‘placebogecontroleerd’ medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat 33% van de deelnemers (dus 1 op de 3) een placebo krijgt; een stof zonder werkzame bestanddelen. De andere 66% van de deelnemers (dus 2 op de 3) krijgt het onderzoeksmiddel. Door de resultaten van deze twee groepen te vergelijken kunnen de onderzoekers bepalen of de veranderingen die gezien worden door het onderzoeksmiddel worden veroorzaakt, of dat die bij toeval optreden. 

    

   Iedereen die meedoet aan dit medisch-wetenschappelijke onderzoek wordt willekeurig ingedeeld in een van de twee groepen en krijgt:

    

   • het onderzoeksmiddel, de NLRP3-remmer, gegeven als twee capsules tweemaal daags, elke dag, ongeveer 28 dagen lang (2/3 van de groep); OF

   • de niet-werkzame stof (placebo) gegeven als twee capsules tweemaal daags, elke dag, ongeveer 28 dagen lang (1/3 van de groep).

    

   Deelnemers hebben een kans van 66% (dus een kans van 2 op 3) dat ze in de groep met het onderzoeksmiddel worden ingedeeld. 

    

   Dit is een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek. Dat betekent dat de deelnemer en de onderzoeker niet kunnen kiezen met welke groep ze meedoen (gerandomiseerd). Ook weten ze niet in welke groep de deelnemer is ingedeeld totdat het onderzoek is afgerond (dubbelblind). Deze onderzoeksmethode helpt bij het voorkomen van bias (een vertekening van de uitkomstmaten) en verwachtingen over wat er zal gebeuren. Als de veiligheid van de deelnemer in gevaar is, kan de onderzoeker er wel altijd achter komen in welke groep de deelnemer zit. 

    

    

   4. Hoe lang duurt dit medisch-wetenschappelijke onderzoek, inclusief de vervolgbezoeken?

    

   Deelnemers krijgen ongeveer 4 weken lang het onderzoeksmiddel of een placebo. In deze behandelfase worden de deelnemers elke 7 dagen gecontroleerd door de onderzoekers tijdens ‘onderzoeksbezoeken’. Twee weken nadat de laatste behandeldosis is ingenomen is er ook nog een onderzoeksbezoek (zie de afbeelding met de tijdlijn hierboven). Tijdens deze onderzoeksbezoeken worden controles uitgevoerd om te beoordelen hoe de deelnemers de behandeling ervaren en erop reageren en of ze misschien bijwerkingen hebben.

    

   Daarnaast wordt met behulp van hersenscans en andere tests ook bekeken welk effect het onderzoeksmiddel heeft op het lichaam en de hersenen van de deelnemers. De totale duur voor de deelnemers aan het medisch-wetenschappelijke onderzoek is maximaal 3 maanden en er zijn ongeveer 11 onderzoeksbezoeken. De onderzoeksbezoeken duren een paar uur tot maximaal een halve dag. Na elk onderzoeksbezoek kunnen de deelnemers naar huis. Eventueel kunnen de deelnemers bij bepaalde langere onderzoeksbezoeken overnachten in een hotel in de buurt.

    

   Deelnemers krijgen een vergoeding voor hun reiskosten (inclusief parkeerkosten) die ze voor het onderzoek maken    

   5. Wat gebeurt er als ik niet kan of wil meedoen aan dit medisch-wetenschappelijke onderzoek, of als ik wil stoppen?

    

   Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U hoeft niet deel te nemen om medische zorg te ontvangen. Als u wel meedoet, kunt u op elk moment stoppen met de behandeling met het onderzoeksmiddel en zich uit het medisch-wetenschappelijke onderzoek terugtrekken. Dit heeft geen invloed op uw medische behandeling buiten het n bevat.   Samenvatting Onderzoek

   Een fase 1b, adaptief, multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, parallel opgezet onderzoek om de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van RO7486967 te onderzoeken bij deelnemers met vroege idiopathische ziekte van Parkinson

   Hoffmann - La Roche Sponsor
   1b Fase
   BP43176 Onderzoek-ID
   RO7486967 Behandelingen
   Ziekte van Parkinson Aandoening

   Geschiktheidscriteria

   Beide Geslacht
   50 - 85 jaar Leeftijd
   Geen Gezonde vrijwilligers
   Inclusiecriteria

    

   1. Males and post-menopausal females aged 50-85 years at the time of signing Informed Consent Form (ICF)
   2. Diagnosis of clinically probable idiopathic PD based on Movement Disorder Society (MDS) criteria with bradykinesia plus one of the other cardinal signs of PD (resting tremor, rigidity), at least 3 to maximum 36 months prior to screening
   3. No motor complications, assessed by a score of 0 on the Movement Disorder Society-Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) Part IV at screening (for participants on levodopa treatment)
   4. Modified Hoehn and Yahr (H&Y) Stage ≤2.5 (for participants on levodopa treatment in ON state)
   5. Dopaminergic imaging is consistent with dopamine transporter deficit. A previously performed dopaminergic imaging scan (e.g., DAT-SPECT or FDOPA-PET) is also accepted if it was indicative of a dopaminergic deficit typical of Parkinson’s disease
   6. “High-affinity binder” or “mixed-affinity binder” for TSPO, as confirmed by prospective genotyping of TSPO polymorphism during screening
   7. Able to swallow capsules whole
   8. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) vaccination completed at least 60 days prior to the first dose. Individual vaccination complete status to be defined as per local regulations at the time of screening
   9. Agree to reduce the use of tobacco and alcohol products to a minimum throughout the study and to refrain from using tobacco or alcohol during study visits
   10. Body weight ranging from 45-110 kg (99-242 lbs.) and a body mass index (BMI) of 18-32 kg/m^2 inclusive
   11. Prior or Concomitant therapy must be Either monotherapy treatment with levodopa of maximum 600 mg levodopa immediate release or 800 mg levodopa controlled or 1000 mg levodopa dual release, given for at least 90 days, with stable doses for at least 30 days prior to the first dose OR treatment naïve
   Exclusiecriteria

    

   1. Medical history indicating a Parkinsonian syndrome other than idiopathic PD, including but not limited to progressive supranuclear palsy, multiple system atrophy, drug induced Parkinsonism, essential tremor, vascular Parkinsonism, primary dystonia
   2. History of brain surgery for PD
   3. Known carriers for mutations in the following genes: α-synuclein, LRRK2, GBA, PRKN, PINK1, or DJ1
   4. Diagnosis of dementia or another significant central nervous system (CNS) disease other than PD; history of repeated clinically significant head injury as judged by the Investigator; history of epilepsy or seizure disorder other than febrile seizures as a child.
   5. History of clinically significant abnormality in a Magnetic Resonance Imaging (MRI) scan, including but not limited to prior haemorrhage or infarct
   6. Presence of any psychiatric condition (e.g., major depression, schizophrenia, delusion, delirium) at screening or baseline
   7. Acute suicidality, as evidenced by answering “yes” for Question 3, 4 or 5 on the C-SSRS scale
   8. History of suicidal behaviour such that a determination of “yes” is made on the Suicidal Behaviour section of the C-SSRS for “Actual Attempt”, “Interrupted Attempt”, “Aborted Attempt”, or “Preparatory Acts or Behaviour
   9. History of malignancy prior to screening, except for appropriately treated, nonmelanoma skin carcinoma, non-metastatic prostate cancer, treated carcinoma in situ of the cervix or Stage I uterine cancer
   10. Any surgical or medical condition which might significantly alter the absorption, distribution, metabolism, or excretion of drugs, or which may jeopardize the participant in case of participation in the study
   11. History of major vascular surgery within 6 months prior to screening
   12. History of clinically significant Electrocardiogram (ECG) abnormalities, or ECG abnormalities at screening or baseline (Day 1)
   13. Within the last year prior to screening, unstable or clinically significant cardiovascular disease (e.g., myocardial infarction, major vascular surgery)
   14. Uncontrolled hypertension
   15. Recent (within the last 3 years prior to screening) and/or recurrent history of clinically significant autonomic dysfunction
   16. History of clinically significant severe drug allergies, multiple drug allergies, or anaphylaxis due to gelatine (a constituent of the capsule shell)
   17. History of chronic liver disease
   18. Use of any other investigational therapy within 90 days or 5 drug elimination half-lives prior to the first dose. Any previous administration of any compound targeting NLRP3 or enrollment in another investigational study.
   19. Use of any of anti-epileptic medication for non-seizure-related treatment, or of any anti-depressant or anxiolytic must remain stable for at least 90 days prior to the first dose and for the duration of the study. The use of fluoxetine and fluvoxamine is not permitted
   20. Use of any of symptomatic drug for PD other than levodopa for more than a total of 60 days or within 60 days prior to the first dose
   21. Vaccine(s) other than SARS-Cov2 vaccine within 28 days prior to the first dose, or plans to receive vaccines during the study or within 28 days of the last dose.
   22. Use of any of medications with known interference with the dopaminergic imaging or TSPO tracers used in this study,or any long acting benzodiazepines (e.g., diazepam) or high dose use of slow or medium acting benzodiazepines or any immunomodulating or anti-inflammatory drugs within 30 days prior to the first imaging scan.
   23. Use of oral anticoagulants within 7 days before the first Lumbar Puncture and during the study.
   24. Certain clinically significant abnormalities in laboratory test results at screening (refer to protocol).
   25. Any contraindications to obtaining a brain MRI or TSPO-PET, arterial cannulation, lumbar puncture or ionizing radiation.

   Over Klinisch Onderzoek

   Wat is een klinisch onderzoek? Waarom zou ik overwegen deel te nemen aan een klinisch onderzoek? En waarom voert Roche klinisch onderzoek uit?

   Ontdek het nu